Majlis Pelancaran Skim Pembiayaan Lestari Bumi

Majlis Pelancaran Skim Pembiayaan Lestari Bumi

SME Bank memperuntukkan pembiayaan sebanyak RM300 juta menerusi Skim Pembiayaan Lestari Bumi khusus untuk membantu membangunkan usahawan mikro dan kecil.

 

Malah, peruntukan tersebut juga mampu meningkatkan kapasiti pengeluaran, meluaskan akses pasaran dan menjadikan perniagaan mereka lebih mampan dan berdaya saing.

 

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Mas Ermieyati Samsudin berkata,  hadir tepat pada masanya memandangkan usahawan mikro dan kecil negara sangat terkesan dengan impak pandemik Covid-19.

 

“Statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) juga menunjukkan bahawa 41,349 perniagaan yang terjejas dan tutup akibat pandemik ini pada tahun lepas.

 

“Terdapat hampir dua juta perniagaan kecil dan informal yang masih lagi tidak berdaftar di seluruh negara dan lebih 92% usahawan di negara ini memerlukan bantuan kewangan bagi menceburi perniagaan baharu.

Share:

More Posts

Subscribe

Stay Up to Date with Our Latest News

Fill in the form below to join our newsletter!