loading

COVID-19: AHLI ADFIM SEDIA DANA RM900 JUTA BANTU IKS TERJEJAS


KUALA LUMPUR: Beberapa bank yang menganggotai Persatuan Institusi-Institusi Pembangunan Kewangan Malaysia (ADFIM) menyediakan peruntukan lebih RM900 juta bagi membantu komuniti pelbagai sektor perniagaan serta industri kecil dan sederhana (IKS) yang terjejas atau terpaksa memberhentikan operasi sepenuhnya akibat penularan Covid-19 sejak Mac lalu.

Pada masa sama, sejumlah RM14.1 juta telah disumbangkan oleh ahli ADFIM kepada pelbagai tabung dan organisasi bagi menampung serta membantu barisan hadapan menangani COVID-19 serta komuniti yang terkesan dengan wabak tersebut.

Setiausaha Agungnya, Ir Haji Mohd Prasad Hanif berkata, ADFIM mempunyai 17 ahli dan BSN sebagai pengendali Skim Kredit Mikro, telah menyediakan dana sebanyak RM700 juta kepada semua usahawan mikro yang berkelayakan.

Beliau berkata, menerusi skim Kemudahan Bantuan Khas Untuk COVID-19, bank itu menawarkan pembiayaan mudah kepada usahawan mikro dalam semua sektor perniagaan termasuk pengusaha taska, operator bas dan teksi, industri kreatif dan peniaga atas talian yang memerlukan bantuan.

Katanya, BSN juga melonggarkan syarat kelayakan pinjaman dengan minimum enam bulan operasi berbanding setahun operasi. Amaun pembiayaan turut ditingkatkan daripada maksimum RM50,000 kepada RM75,000 bagi setiap usahawan.

“Selain itu, BSN menawarkan pembiayaan bebas cagaran sehingga RM250,000 yang melibatkan kemudahan bantuan khas agromakanan serta automasi dan digital dengan tempoh pembiayaan antara 5 hingga 7 tahun,” katanya.

Ir Prasad berkata, Bank Rakyat pula menyediakan pembiayaan sebanyak RM200 juta untuk memenuhi keperluan koperasi, perusahaan mikro dan PKS bermula dari 23 Mac lalu tertakluk kepada syarat ditetapkan.

“Bank itu turut menawarkan moratorium 6 bulan untuk pembayaran pembiayaan bagi Individu dan syarikat dalam industri yang terjejas seperti penerbangan, pelancongan dan pengangkutan,” katanya sambil memberitahu, turut terdapat tawaran menarik untuk semua produk Kad Kredit-I bank tersebut.

Sehubungan itu, ADFIM menggalakkan pengusaha IKS yang berminat untuk berhubung terus dengan institusi tersebut bagi meraih kemudahan yang ditawarkan atau mendapatkan perincian produk-produk pembiayaan lain berkaitan.

Beliau berkata, semua institusi kewangan akan terus memproses permohonan pembiayaan di samping menawarkan perkhidmatan kewangan yang lain. Talian perkhidmatan pelanggan juga akan terus beroperasi bagi menangani keperluan pelanggan.

Dalam tempoh PKP sekarang, Institusi Kewangan Pembangunan beroperasi mengikut waktu ditetapkan. Agrobank, BPMB dan BSN dibuka jam 9.30 pagi hingga 3 petang, SME (8.30 pagi –  3 petang) manakala Bank Rakyat (9 pagi – 1 petang).

 

LAMPIRAN

HOTLINE AHLI ADFIM SEMPENA WABAK COVID-19

NO. INSTITUTIONS INSTITUTION’S

HOTLINE/CUSTOMER CARE

1 Agrobank 1300-88-2476
2 Bank Rakyat 1300-80-5454

 

3 Bank Pembangunan Malaysia Berhad 03-2611 3888.

 

4 Bank Simpanan Nasional 1300-88-1900
5 SME Bank 03-2603 7700
6 Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) 1300-88-6433 atau GrowYourBusiness@midf.com.my
7 Sabah Development Bank Berhad 088-232177 atau

info@sabahdevbank.com

8 Sabah Credit Corporation 088-323888 atau pps_scc@sabahcredit.com.my
9 Development Bank of Sarawak Berhad 082-551999 atau

dbos@sarawak.gov.my

10 Borneo Development Corporation (Sabah) Berhad 088-238816 atau

mail@bdcsabah.com.my

11 Borneo Development Corporation (Sarawak) Berhad 082-452 958 atau

http://www.satriabdc.com.my

12 Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) 03-21726000 atau commsadmin@mtdc.com.my
13 Majlis Amanah Rakyat 03-2613 5086/03-2613 5087/03-2613 5082/03-2613 2243/03-2613 2247/03-2613 2000
14 Perbadanan Usahawan Nasional (PUNB) customerservice@punb.com.my
15 Perbadanan Nasional Berhad (PNS) webmaster@pns.com.my
16 Johor Corporation (JCORP) 07–2192692 atau

pdnjohor@jcorp.com.my

17 Credit Guarantee Corporation (CGC) 03-7880 0088 atau

csc@cgc.com.my

 

 

Mengenai ADFIM

ADFIM ditubuhkan pada 12 Januari 1981 dengan hanya 10 ahli dan sekarang telah bertambah kepada 17 organisasi dengan mandat untuk meningkatkan pengetahuan, kepakaran dan keberkesanan dalam semua aspek pembiayaan pembangunan dan penyelidikan dalam kalangan ahli-ahlinya. ADFIM juga bermatlamat untuk menggalakkan pengukuhan struktur institusi dan amalan yang baik dalam perniagaan dan profesion pembiayaan pembangunan dan penyelidikan dalam kalangan ahli-ahli anggota.

Ahli-ahli ADFIM terbahagi kepada 2 kluster utama:

1.     Institusi Kewangan Pembangunan (IKP) yang terdiri daripada 5 bank dibawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan (DFIA 2002) iaitu Agrobank, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat and SME Bank.

Tujuh IKP lain adalah di bawah pengawasan dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan iaitu Borneo Development Corporation (Sabah dan Sarawak), Credit Guarantee Corporation, Malaysian Industrial Development Finance, Sabah Development Bank Berhad, Sabah Credit Corporation dan Development Bank of Sarawak Berhad.

2.     Organisasi Pembangunan Keusahawanan yang terdiri daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, Johor Corporation, Perbadanan Nasional Berhad, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Majlis Amanah Rakyat dan Malaysian Technology Development Corporation.

 

Dikeluarkan oleh:

Sekretariat

Persatuan Institusi-institusi Pembangunan Kewangan Malaysia (ADFIM)

Level 10, Menara SME Bank

Jalan Sultan Ismail

50774 Kuala Lumpur

Tel: 03-26949871

Fax: 03-26941673

Sila hubungi:

Ir. Haji Mohd Prasad Hanif

Setiausaha Agung

Tel: 03-26949871                                                           Email: mohdprasad.hanif@adfim.com.my

 

Muhamad Badri Othman

Sekretariat ADFIM

Tel: 03-26949871

Telefon Bimbit: 016-2239404

Email: badri@adfim.com.my

SIARAN AKHBAR

adfimiks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *