loading

USAHAWAN PERLU BERSEDIA PASCA MORATORIUM


KUALA LUMPUR: Usahawan yang mengambil skim pembiayaan daripada institusi kewangan atau bank perlu menyemak segera keupayaan aliran tunai serta kebersediaan dari segi kewangan untuk membayar semula pembiayaan masing-masing menjelang tamatnya tempoh moratorium pada September depan.

Setiausaha Agung Persatuan Institusi-Institusi Pembangunan Kewangan Malaysia (ADFIM), Encik Mohd Prasad Hanif berkata, bagi menjamin keupayaan kewangan mereka, usahawan terlibat juga perlu memperkemaskan semula model perniagaan masing-masing supaya selari dengan perubahan drastik kepada normal baharu yang dicetuskan oleh penularan COVID-19.

Beliau menegaskan, kegagalan usahawan bersedia dari awal, akan mendedahkan perniagaan kepada pelbagai risiko disebabkan jualan masih belum meningkat sepenuhnya manakala  aliran tunai menyusut kerana pembayaran semula pembiayaan.

“Dalam keadaan ini, usahawan tidak sempat mendapatkan pembiayaan sewajarnya. Selain itu, kuasa pembeli pasca COVID -19 juga masih dalam proses adaptasi kepada normal baharu dan usahawan kemungkinan  tidak sempat mengubah suai model perniagaan untuk mengikuti trend tersebut,” katanya.

Encik Mohd Prasad turut menyarankan usahawan supaya mendapatkan khidmat nasihat perniagaan dengan menghubungi Bahagian Pembangunan Usahawan di bawah agensi atau institusi yang menganggotai ADFIM.

“Mereka boleh menghubungi Center for Entrepreneur Development and Research (CEDAR), Technopreneur Training Academy (TENTRA), Bahagian Pembangunan Usahawan MARA, Institut Francais (Perbadanan Nasional Berhad), Agrobank Center for Excellence (ACE) ataupun mana-mana bahagian pembangunan usahawan dibawah Ahli-Ahli ADFIM yang membariskan perunding serta  mentor yang berkelayakan dan berpengalaman.”

“Usahawan tidak perlu teragak-agak untuk mendapatkan khidmat nasihat mereka kerana ahli-ahli ADFIM akan terus komited memberikan perkhidmatan bantuan dan sokongan kepada mereka,” katanya.

Untuk itu, beliau menasihatkan usahawan terlibat menghubungi cawangan agensi atau institusi kewangan yang berhampiran untuk mengetahui lebih lanjut sebarang kemudahan seperti khidmat nasihat kewangan, penjadualan semula pembiayaan ataupun penstrukturan semula pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi tersebut.

 

HOTLINE AHLI ADFIM SEMPENA PENULARAN WABAK COVID-19

 

 

NO.

 

 

INSTITUSI

HOTLINE/KHIDMAT PELANGGAN
1 Agrobank 1300-88-2476
2 Bank Rakyat 1300-80-5454

 

3 Bank Pembangunan Malaysia Berhad 03-2611 3888.

 

4 Bank Simpanan Nasional 1300-88-1900
5 SME Bank 03-2603 7700
6 Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) 1300-88-6433 atau GrowYourBusiness@midf.com.my
7 Sabah Development Bank Berhad 088-232177 atau

info@sabahdevbank.com

8 Sabah Credit Corporation 088-323888 atau pps_scc@sabahcredit.com.my
9 Development Bank of Sarawak Berhad 082-551999 atau

dbos@sarawak.gov.my

10 Borneo Development Corporation (Sabah) Berhad 088-238816 atau

mail@bdcsabah.com.my

11 Borneo Development Corporation (Sarawak) Berhad 082-452 958 atau

http://www.satriabdc.com.my

12 Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) 03-21726000 atau commsadmin@mtdc.com.my
13 Majlis Amanah Rakyat 03-2613 5086/03-2613 5087/03-2613 5082/03-2613 2243/03-2613 2247/03-2613 2000
14 Perbadanan Usahawan Nasional (PUNB) customerservice@punb.com.my
15 Perbadanan Nasional Berhad (PNS) webmaster@pns.com.my
16 Johor Corporation (JCORP) 07–2192692 atau

pdnjohor@jcorp.com.my

17 Credit Guarantee Corporation (CGC) 03-7880 0088 atau

csc@cgc.com.my

 

Mengenai ADFIM

ADFIM ditubuhkan pada 12 Januari 1981 dengan hanya 10 ahli dan sekarang bertambah kepada 17 organisasi dengan mandat untuk meningkatkan pengetahuan, kepakaran dan keberkesanan dalam semua aspek pembiayaan pembangunan dan penyelidikan dalam kalangan ahli-ahlinya. ADFIM juga bermatlamat untuk menggalakkan pengukuhan struktur institusi dan amalan yang baik dalam perniagaan dan profesion pembiayaan pembangunan dan penyelidikan dalam kalangan ahli-ahli anggota.

Ahli-ahli ADFIM terbahagi kepada dua kluster utama:

1.      Institusi Kewangan Pembangunan (IKP) yang terdiri daripada 5 bank dibawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan (DFIA 2002) iaitu Agrobank, Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat and SME Bank.

Tujuh IKP lain adalah di bawah pengawasan dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan iaitu Borneo Development Corporation (Sabah dan Sarawak), Credit Guarantee Corporation, Malaysian Industrial Development Finance, Sabah Development Bank Berhad, Sabah Credit Corporation dan Development Bank of Sarawak Berhad.

2.      Organisasi Pembangunan Keusahawanan yang terdiri daripada Amanah Ikhtiar Malaysia, Johor Corporation, Perbadanan Nasional Berhad, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Majlis Amanah Rakyat dan Malaysian Technology Development Corporation.

 

 

Dikeluarkan oleh:

Sekretariat

Persatuan Institusi-institusi Pembangunan Kewangan Malaysia (ADFIM)

Level 10, Menara SME Bank

Jalan Sultan Ismail

50774 Kuala Lumpur

Tel: 03-26949871

Fax: 03-26941673

 

Sila hubungi:

Ir. Haji Mohd Prasad Hanif

Setiausaha Agung

Tel: 03-26949871                                                           Email: mohdprasad.hanif@adfim.com.my

 

Muhamad Badri Othman

Sekretariat ADFIM

Tel: 03-26949871

Telefon Bimbit: 016-2239404

Email: badri@adfim.com.my

 

SIARAN AKHBAR

adfim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *